Mammoeters nieuw Logo

Diego 1eDiëgo 1e

2002 Geef miech drei daog (P.Ruijters/M/Quaaden)


Refrein:
Geef … miech … drei daog Vastelaovend
Daan bin iech 'ne ganse nuie mins
Vaan de mörge tot de laten aovend
Goej iech miech dedoor vervöl mien allergroetste wins.

Geef miech drei daog Vastelaovend
Daan kin iech weer e gans jaor laangk veuroet
Iech höb niks aon zoe’n sjieke therapie
Dee vastelaovend , jao dee deit 't um en wie …

Koeplèt:
Miene blooddrök is te hoeg; iech zeen ze vlege
Iech bubbel, daorum vèlt al wat iech eet,
Me werk, nein dao kin iech neet mie tege
Dao is neet väöl, wat iech neet mie vergeet
Meh kom iech bij de specialis
Vertèl iech wat veur miech ’t bèste is: ...

  2003 2001