Mammoeters nieuw Logo

Jo 2eJo 2e

1994 Iech bin zoewie iech bin (F.Bollen/H.Bollen)


Koeplèt:
't Is oongeluifelek wat hei gebäörd
Daoveur höb iech gaaroet gein wäörd
Iech weet d'n haventied neet wat iech zeen of huur
Dee vastelaovend is zoe puur
Vendaog gaon iech es lampekap en mörge es knien
De zals hei mèr gebore zien

Refrein:
Iech bin zoewie iech bin, zoewie iech bin bin iech gebore
Iech bin zoewie iech bin, en dat kin miech zoe bekore
Iech bin zoewie iech bin, zowie iech bin maak miech zoe blij
Iech bin zoewie iech bin, en daorum blijf iech altied hei

  1995 1993